แสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานคู่โลก

มาตั้งแต่โลกถึงกำเนิดเกิดขึ้นมา และจะยังคงมีอยู่ต่อไปอีกเรื่อยๆ ไม่ว่าพลังงานบนโลกจะเปลี่ยนหน้าไปเช่นไร แสงแดดจากดวงอาทิตย์ก็ยังเป็นแหล่งพลังงานอยู่เช่นเดิม

มนุษย์ใช้แสงแดดให้เกิดประโยชน์มาตั้งแต่โบราณกาล และก็คงยังดัดแปลงใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกมากมาย ดังที่เห็นและรับรู้กันได้ว่าในยุคนี้พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า

แสงอาทิตย์ยังถูกใช้ประโยชน์ในอีกหลายๆ ด้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ที่สามารถพบเห็นได้ในทุกๆ ที่นั่นก็คือ ใช้ถนอมอาหาร เช่นการตากแห้ง ความร้อนและความแห้งทำให้เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารตาย และหยุดการเจริญเติบโตได้ ทำให้อาหารนั้นสามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่จำเป็นต้องกินให้หมดภายในระยะเวลาอันสั้นเหมือนกับอาหารสด

iBox Solar / ไอบ็อกซ์ โซลาร์

คือกลุ่มคนที่รวมตัวกัน ดัดแปลงเครื่องมือที่จะนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ต่อยอดในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะ ด้านการเกษตร และการถนอมอาหาร ซึ่งในตอนนี้เราได้ทำการเอาต้นแบบของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เคยมีการประดิษฐ์ใช้กันมา นำมาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในขณะนี้เรากำลังทำต้นแบบของ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการปรับปรุงใส่นวัตกรรมเข้าไป เพื่อให้ตู้นี้ใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหารได้ดีขึ้น อย่างน้อยที่เราสามารถกล่าวได้ในตอนนี้คือ เราทำให้มีอุณหภูมิการอบในตู้สูงขึ้น และผลผลิตที่นำมาใช้กับตู้นั้น สามารถแห้งเร็วยิ่งขึ้น

อีกไม่นานนี้เราจะเอามาอัพเดตกันในพื้นที่นี้เรื่อยๆ ครับ โปรดติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปครับ