ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

iBoxSolar.com ผู้ผลิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครัวเรือน-ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการในการแปรรูปอาหาร หรือผลผลิตทางการเกษตรเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน หรือแปรรูปถนอมอาหารเพื่อการค้าขายในช่วงเริ่มต้น หรือทำในจำนวนน้อยๆ ก่อน

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

อาจมีหลายคนมีทั้งที่เคยและไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้แบบนี้ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เพิ่งมีขึ้นมาอย่างแน่นอน แต่นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องความประหยัดใน 2 ส่วนหลักๆ ได้เป็นอย่างมาก ได้แก่ “เวลา” ของการอบแห้งหากเทียบกับการตากแดดในแบบดั้งเดิมที่เคยทำมา และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก

หากใครหรือ กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร ประเภทการถนอมอาหารโดยเฉพาะการทำแห้ง เพื่อให้เก็บไว้ได้นาน และสะดวกต่อการขาย ง่ายต่อการจัดส่ง ซึ่งย่อมจะต้องมีกรรมวิธีในการทำน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในผลผลิต หรือวัตถุดิบให้ ระเหยออกไปให้ได้มากที่สุด ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยที่สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ by iBoxSolar ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่นในเรื่องของผลไม้, กล้วยตาก, เนื้อสัตว์, ปลา ฯลฯ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ แบบพอเพียงตามศาสตร์พระราชา เพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ใช้ประโยชน์ในการอบแห้งผลไม้, สมุนไพร และเนื้อสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นการถนอมอาหาร หรือแปรรูปเพื่อยืดอายุผลผลิต ทั้งแบบบริโภคในครัวเรือน หรือเพื่อขายปลีก ขายส่ง หรือเพื่อต่อยอดเป็นสินค้า Otop สินค้าชุมชน

ตู้ตากกล้วย

“ถ้าคุณจริงจังในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยในการถนอมอาหารโดยการตากแห้ง  โดยเฉพาะการทำกล้วยตาก หรือแม้กระทั่งปลาแดดเดียว ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จาก iBoxSolar คือคำตอบที่เป็นทางเลือกที่คู่ควรแก่การพิจารณา.”

กลุ่มอาชีพเกษตรหลายที่ให้การยอมรับ

ก่อนที่จะมี ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

หากลองย้อนนึกถึงวิธีการดั้งเดิมในการแปรรูปอาหารโดยการทำแห้ง คงไม่หนีการตากแห้ง ซึ่งเป็นวีธีที่ได้ผลดีมาก่อน เพียงแต่อาจจะใช้เวลาที่นานหากเอาความรู้สึกในเรื่องของความเร่งด่วนในด้านของเวลาในปัจจุบันเข้ามาเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างเช่นการทำกล้วยตาก ซึ่งหากใช้วิธีเดิมๆ แบบนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ 7 วัน กล้วยตากถึงจะใช้ได้, การตากแห้งอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ อาจใช้เวลาประมาณ 1 วันหรือหนึ่งแดด(ที่เรียกกันว่า เนื้อแดดเดียว) จึงจะนำมาขายหรือ บริโภคได้ แต่ในเรื่องของความสะอาดนั้น วิธีเดิมๆ ก็อาจจะควบคุมได้ยาก เช่น ในเรื่องของแมลงที่จะมาตอมอาหารที่ตาก ถึงแม้จะมีการประยุกต์เอาตาข่ายปูคลุมอาหารด้านบนอีกชั้นหนึ่งก็ตามหรือ แต่ก็ไม่สามารถที่จะกันมูล หรือขึ้นกซึ่งอาจจะมีการขับถ่ายแล้วตกมาใส่ อาหารที่กำลังตากแดดอยู่ได้

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

อาจจะบอกไม่ได้ว่า ใครหรือ ชนชาติใดเป็นคนคิดค้นในเรื่องของการอบแห้งในตู้ ซึ่งเป็นการใช้พลังความร้อนจากแสงแดด และขังความร้อนให้อยู่ภายในทำให้เกิดอุญหภูมิความร้อนภายในสูงกว่าการตากแดดแบบธรรมชาติ หรือในต่างประเทศที่เรียกกันว่า กรีนเฮ้าส์ (Green House) ซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้ในโรงเรือนซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิ และความร้อนภายในค่อนข้างสูงกว่าอากาศปกติภายนอก ซึ่งอาจจะเกิดการประยุกต์มาเป็นตู้อบแห้งโดยใช้ประโยชน์จากความร้อนจากแสงแดดนั่นเอง

กล้วยตาก
ตัววัดอุณหภูมิและความชื้น

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้หลักการในเรื่องของความร้อนเป็นหลัก

ความร้อนที่มากับแสงแดด เมื่อส่องผ่านวัสดุโปร่งใส หรือกึ่งโปร่งใสก็ตาม เมื่อผ่านไปแล้วกลับไม่สามารถระบายออกได้ตามปกติ นั่นก็คือความร้อนจะถูกสะสมอยู่ภายในตู้ฯ อุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆ มากกว่าอุณหภูมิทั่วไปภายนอก จนถึงระดับหนึ่งก็จะสูงมาก ซึ่งอาจจะสูงมากกว่า 50 องศา(เซลเซียส) ทำให้เกิดการถูกขับออกของน้ำที่เป็นส่วนประกอบอยู่ หรือเป็นการไล่ความชื้นออกจากผลผลิตที่นำมาตากในตู้อบแห้งฯ ได้เร็วกว่าการตากแดดแบบปกติ เมื่อความชื้นถูกดึงออกผลผลิตก็จะค่อยๆ แห้งลง พร้อมๆ กับอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากจนทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเสีย หยุดการเจริญเติบโต หรือไปจนกระทั่งตายลง ก็จะเข้าหลักการเรื่องการถนอมอาหารที่เป็นกรรมวิธีที่ทำกันในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมา

ตู้ตากแห้งอาหาร
ตู้ใช้งานง่าย

ใครที่ควรให้ความสนใจนำไปใช้งาน

ในการทำเกษตรของบ้านเรา มักจะประสบปัญหาในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรทะลักออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะพืชผัก, ผลไม้ตามฤดูกาล เมื่อเกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ในขณะที่ความต้องการในการบริโภคยังคงมีอยู่เท่าเดิม ราคาของผลผลิตนั้นก็จะตกลงมาเรื่อยๆ ทันที เพราะอายุของผลผลิตที่เป็นพืชผักแบบสดนั้นมีอายุในการเก็บได้ไม่นาน หากตัดสินใจขายในช่วงเวลานั้นอาจมีรายได้ที่ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปในช่วงเวลาเพาะปลูกที่ผ่านมา การแปรรูปจึงเป็นทางออกแรกที่ง่ายที่สุดในการเก็บผลผลิตในได้อยู่ในระยะเวลาที่ยืดยาวขึ้น และนำไปขาย หรือบริโภคได้ต่อไป เกษตรกรรายเดี่ยว หรือจะรวมกันเป็นกลุ่มจึงเหมาะกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกลุ่มแรกๆ โดยเฉพาะการทำกล้วยตากโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จะสร้างความมั่นใจในการบริโภคของกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก 

ตู้ตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อดี-ข้อเสียของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ผลผลิตที่นำมาตาก หรืออบนั้นแห้งเร็วกว่า การตากแบบสัมผัสแดดภายนอกโดยตรงนั้นจัดว่าเป็นข้อดีที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้แผ่นที่เป็นตัวยอมให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านนี้ยังทำหน้าที่กรองรังสียูวี จากดวงอาทิตย์ไม่ให้สัมผัสกับอาหาร หรือผลผลิตที่ตากอยู่ภายใน ทำให้สีของผลผลิตโดยเฉพาะสีของอาหารดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากกว่า นั่นก็คือจะไม่มีสีดำคล้ำจนไม่ชวนกิน ส่วนข้อเสียนั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นด้วยตัวเงินที่สูงขึ้นมาหน่อย เมื่อเทียบกับการตากแบบแผงแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ก็ยังมีไม่ข้อจำกัดอะไรนัก

ตู้ตากกล้วยตาก

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ iBoxSolar
รุ่นครัวเรือนใหญ่ ขนาด 70x100x120 cm.

 • วัสดุ และอุปกรณ์หลักของตู้ฯ เป็นเหล็กปลอดสนิมกัลวาไนต์, อลูมิเนียม, กระจกใส
 • ปิดรอบด้านตัวตู้ด้วยแผ่นอลูซิงค์ ภายในติดแผ่นสะท้อนความร้อน เพื่อสะท้อนพลังงานความร้อนให้แผ่กระจายภายในตู้อบ ช่วยทำให้อาหารที่ตากแห้งเร็วขึ้น
 • ด้านบนเป็นกระจกใส ยอมให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดี กักเก็บความร้อน และป้องกันการสูญเสียความร้อนได้สูง
 • พื้นทำจากแผ่นอลูซิงค์ ทำหน้าที่ดูดซับพลังงานความร้อน ทำให้ตู้อุณหภูมิสูงอาหารแห้งเร็วขึ้น
 • ตระแกรงตากทำจากสแตนเลสเส้นอย่างหนา สามารถถอดทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
 • ด้านหลังมีฝาเปิด – ปิด และมีกลอนสำหรับล็อค
 • ด้านล่างหน้าตู้ และด้านหลังตู้มีตะแกรงมุ้งลวด เพื่อการไหลเวียนอากาศที่ดีและป้องกันแมลงต่างๆ เข้าไปภายในตู้
 • มีแผงโซลาร์เซลล์ 5 w. มีสวิตช์ เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยตัวเอง และจ่ายพลังงานให้กับพัดลมดูดความชื้น 12 v
 • รุ่นครัวเรือนใหญ่ขนาด 70 x 100 x 120 cm. มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้
 

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ iBoxSolar
รุ่นเริ่มต้นธุรกิจ ขนาด 100x150x120 cm.

 • วัสดุ และอุปกรณ์หลักของตู้ฯ เป็นเหล็กปลอดสนิมกัลวาไนต์, กระจกใส, กระจกใส
 • ปิดรอบด้านตัวตู้ด้วยแผ่นอลูซิงค์ ภายในติดแผ่นสะท้อนความร้อน เพื่อสะท้อนพลังงานความร้อนให้แผ่กระจายภายในตู้อบ ช่วยทำให้อาหารที่ตากแห้งเร็วขึ้น
 • ด้านบนเป็นกระจกใส ยอมให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดี กักเก็บความร้อน และป้องกันการสูญเสียความร้อนได้สูง
 • พื้นทำจากแผ่นอลูซิงค์ ทำหน้าที่ดูดซับพลังงานความร้อน ทำให้ตู้อุณหภูมิสูงอาหารแห้งเร็วขึ้น
 • ตระแกรงตากอาหารทำจากสแตนเลสเส้นอย่างหนา สามารถถอดทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
 • ด้านหลังมีฝาเปิด – ปิด และมีกลอนสำหรับล็อค
 • ด้านล่างหน้าตู้ และด้านหลังตู้มีตะแกรงมุ้งลวด เพื่อการไหลเวียนอากาศที่ดีและป้องกันแมลงต่างๆ เข้าไปภายในตู้
 • มีแผงโซลาร์เซลล์ มีสวิตช์ เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยตัวเอง และจ่ายพลังงานให้กับพัดลมดูดความชื้น 12 v
 • รุ่นเริ่มต้นธุรกิจ ขนาด 100 x 150 x 120 cm. มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้
 
ตู้ตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โครงสร้างส่วนประกอบของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

อาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรสลับซับซ้อนสำหรับโครงสร้างในตู้อบแห้งฯ แบบนี้ แต่จริงๆ แล้วการออกแบบโครงสร้างของตู้อบแห้งฯ เหล่านี้มีเหตุผลในตัวของมันเองแทบจะทุกจูด เริ่มตั้งแต่ขนาด และช่องว่างภายในซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการกักเก็บความร้อน และการยอมให้ความชื้นถูกระบายออกสู่ภายนอกตู้อบแห้งฯ ซึ่งหากไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ ความชื้นที่ระเหยออกมาจากตัวผลผลิตก็จะถูกขังอยู่ภายในตัวตู้อบแห้งฯ เป็นจำนวนมากได้เช่นกัน ส่งผลทำให้ผลผลิตที่นำมาอบนั้นแห้งช้าลงไปมากกว่าที่ควรจะเป็น

มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ตัวเล็กขาสั้น

ตู้ตากแห้งรุ่น ครัวเรือนเล็ก

ขนาดเฉลี่ย 50x70x40 cm. ขาสั้น, ไม่มีล้อ, เคลื่อนย้ายได้
฿4500
฿ 3,700 เดือนนี้โปรโมชั่นลดพิเศษ #ขาสั้น 10 cm. หมายเหตุ: ยังไม่รวมค่าจัดส่ง 300 บาท
 •  
ap-ibox-s70x80-960px-2

ตู้ตากแห้งรุ่น ครัวเรือนกลาง

ขนาดเฉลี่ย 50x80x100 cm. มีขาต่อยาวและมีล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก
฿5700
฿ 5,400 เดือนนี้โปรโมชั่นลดพิเศษ
 •  
ตู้ขนาด70*100

ตู้ตากแห้งรุ่น ครัวเรือนใหญ่

ขนาดเฉลี่ย 70x100x120 cm. เพื่อการแปรรูปในครัวเรือน หรือธุรกิจขนาดเล็ก เหมาะที่สุดของการเริ่มต้นในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยการอบแห้ง
฿7200
฿ 6,900 เดือนนี้โปรโมชั่นลดพิเศษ
 •  
me-with-box-3

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น ธุรกิจ 1

ขนาด 100 x 150 x 120 cm. เพื่อการเริ่มต้นแปรรูปผลผลิตออกจำหน่าย สามารถแปรรูปโดยการตากแห้งได้มากขึ้น
฿14900
฿ 11,900 โปรฯ เดือนนี้เท่านั้น
 •  

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ iBoxSolar ตากแห้งอะไรก็ง่าย แห้งเร็วกว่าตากแดดปกติเป็นเท่าตัว

ทำเนื้อแดดเดียว

 

พิเศษ โปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นซื้อตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกรุ่นทุกแบบ พิเศษสุดๆ!

<< จัดส่งฟรี โดยบริษัทขนส่งเอกชน ถึงบ้าน >>

สนใจสั่งซื้อ, สั่งผลิต เพื่อนำไปต่อยอดในโครงการต่างๆ ติดต่อ ยุทธ 095-592-8192
หรือที่ ไอดีไลน์ @solarcell (อย่าลืมใส่@) หรือคลิกที่ไอคอนด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน

Close Menu