about

เกี่ยวกับเรา

What about Us!

สมาชิกในกลุ่มของเราอยู่ต่างกันวงธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ไอที, การตลาด และการเกษตร เราแค่มีความคิดว่าในส่วนที่เราต่างคนต่างมีความรู้ในแต่ละด้าน สามารถนำมาประยุกต์รวมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับด้านที่เราอยู่ขึ้นไปได้อีก เท่ากับการนำมารวมกันจะเกิดประโยชน์ในแต่ละด้าน ซึ่งดีกว่าที่ต่างคนต่างจะใช้ประโยชน์แค่สิ่งที่ตัวเองถนัด เราจึงรวมตัวกันต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงให้ดียิ่งๆขึ้น โปรดให้การติดตามเราเรื่อยๆนะครับ